ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΝΑΘΟΥ ΚΑΙ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΗΣ ΣΣ

Μασάτε συμμετρικά;

Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη, στο  European Journal of Orthodontics, γιατροί από την Ιαπωνία διαπίστωσαν την σύνδεση της γνάθου με την αυχενική μοίρα της ΣΣ:

 

Σε αυτή τη μελέτη, οι γιατροί συνέκριναν την κατανομή του στρες της κάτω γνάθου και τη μετατόπιση της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης. Με απλά λόγια, πώς η αστάθεια της Κροταφογναθικής (TMJ – temporomandibular joint) και η υπερκινητικότητα της γνάθου επηρέασαν αρνητικά την αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης.

Τι βρήκαν;

«Μια ανισορροπία μεταξύ του δεξιού και του αριστερού μασητικού μυός δρα ανταγωνιστικά στη μετατόπιση της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης, δηλαδή τα μορφολογικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά σε ασθενείς με πλάγια μετατόπιση της κάτω γνάθου μπορεί να διαδραματίσουν αντισταθμιστικό ρόλο στον έλεγχο της στάσης του σώματος».

 

Πηγή:

The effect of occlusal alteration and masticatory imbalance on the cervical spine

 

Για να καταλάβουμε πώς η TMJ προκαλεί πόνο στον αυχένα, πρέπει να κατανοήσουμε την σχέση που μοιράζεται το σαγόνι με το σώμα σας.

Ως επί το πλείστον, η δυσλειτουργία της TMJ προκαλείται από δυσλειτουργία σε έναν ή περισσότερους από τους μύες που σταθεροποιούν/συγκρατούν την άρθρωση στη θέση της, η οποία επηρεάζει την πίεση του δίσκου. Και όταν πρόκειται για το μυοσκελετικό σύστημα και διορθωτικές ασκήσεις, στην πραγματικότητα ξεχνάμε την οποιαδήποτε μϋική απομόνωση.

Οι επιπτώσεις της γνάθου στο σώμα σπάνια αναγνωρίζονται και διορθωνονται στον χώρο της υγείας και της άσκησης. Ωστόσο, η σημασία τους είναι πολύ σημαντική και μπορεί να χρησιμεύσουν ως ο κρίκος που λείπει στην αποκατάσταση/πρόοδό/απόδοση ενός ασκουμένου/αθλητή.

 

Κατά την λήψη ιστορικού/ελέγχου της στάσης του σώματος θα πρέπει ο γυμναστής να  είναι σε θέση να:

 • Προσδιορίσει τις επιπτώσεις της γνάθου στον αθλητισμό
 • Κατανοήσει τη χρήση των στοματικών προστατευτικών ως βήμα παρέμβασης
 • Συνδυάσει θεωρία και γνώση για να αξιολογήσετε την υγεία των γνάθων
 • Βελτιώσει την μυϊκή δύναμη, τη δύναμη και την αντοχή των συμμετεχόντων μυών
 • Ενισχύσει την ισορροπία και τη σταθεροποιηση μέσω της αποκατάστασης της γνάθου
 • Ασκήσει αποτελεσματικές στρατηγικές για την ανακούφιση των συμπτωμάτων που σχετίζονται με την TMJ
 • Κατανοήσει τους δεσμούς μεταξύ της γλώσσας, των δοντιών και της γνάθου
 • Προσδιορίσει τους παράγοντες που εμπλέκονται στην Διαταραχή της Κροταφογναθικής Διάρθρωσης (TMJ/TMD: Temporomandibular Disorders) και πώς σχετίζονται.

 

Για να καταλάβετε πώς το TMJ σας προκαλεί πόνο στον αυχένα σας, πρέπει να κατανοήσετε τη σχέση που μοιράζεται το σαγόνι με το σώμα σας.

 

ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ

Μια μελέτη του 2015 από το Κολέγιο Οδοντιατρικής του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης συνέκρινε τη διαφορετική θέση των γνάθων κατά την αξιολόγηση του βηματισμού στο τρέξιμο. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ένα σωστά ευθυγραμμισμένο σαγόνι είχε ως αποτέλεσμα ένα πιο συμμετρικό μοτίβο τρεξίματος.

 

 

 

ΚΥΦΩΣΗ ΑΥΧΕΝΙΚΗ ΜΟΙΡΑΣ ΤΗΣ ΣΣ (FORWARD HEAD POSTURE)

Πρόσφατη μελέτη επιβεβαιώνει ότι η αλλαγή της θέσης του κεφαλιού και του λαιμού μπορεί να έχει άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στην αναπνευστική λειτουργία.

Η θέση της γλώσσας επηρεάζει επίσης την ικανότητα να αναπνέουμε από την μύτη και επηρεάζει:

 • τα ιγμόρεια
 • τα μάτια
 • το κεφάλι
 • το λαιμό
 • τους ώμους.

 

ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Η έρευνα επιβεβαιώνει τη σύνδεση μεταξύ της γνάθου, της ισορροπίας και της στάσης του σώματος.

Αρκετές σημαντικές μελέτες δείχνουν ότι η θέση της γνάθου και ο τρόπος που τα δόντια μας ”ταιριάζουν” μεταξύ τους κατά το κλείσιμο των γναθων, μπορεί να επηρεάσει την ισορροπία και την στάση του σώματός μας.