Η ιατρική άσκηση είναι ένα εποπτευόμενο και προσαρμοσμένο πρόγραμμα άσκησης. Σχεδιασμένο για να σε βοηθήσει να μεταβείς από την αποκατάσταση σε ανεξάρτητη άσκηση, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε ασθενείς με μυοσκελετικά, καρδιαγγειακά, νευρολογικά ή μεταβολικά προβλήματα.
Medically Fit: Ιατρικά κατάλληλος/η, ουσιαστικά σημαίνει, “ότι ένα άτομο έχει φτάσει σε κατάσταση κλινικής ή φυσιολογικής σταθερότητας που είναι απίθανο να σχετίζεται με την ανάγκη για περαιτέρω νοσοκομειακή περίθαλψη”.
Medically Unfit: Ιατρικά ακατάλληλος/η, ουσιαστικά σημαίνει ότι ”ένα άτομο δεν μπορεί να εκτελέσει μια εργασία ή καθήκον λόγω ιατρικών παθήσεων, είτε σωματικών είτε ψυχικών”.
«Exercise Is Medicine Greece»: Το Ελληνικό Εθνικό Κέντρο «Η Άσκηση είναι Φάρμακο-Ελλάς» είναι στέλεχος του διεθνούς δικτύου με την επωνυμία ‘‘Exercise is Medicine-Global’’ το οποίο συστάθηκε από τον μεγαλύτερο παγκοσμίως μη κερδοσκοπικό οργανισμό Αθλητικής Επιστήμης και Αθλητιατρικής (American College of Sports Medicine – ACSM) και την Αμερικάνικη Ιατρική Εταιρεία (American Medical Association). Στόχος του εν λόγω διεθνούς δικτύου είναι η προώθηση της σωματικής άσκησης στο γενικό πληθυσμό και η ενσωμάτωσής της στα εθνικά συστήματα υγείας των χωρών/μελών. Το όραμα του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Εθνικού Κέντρου «Η Άσκηση είναι Φάρμακο-Ελλάς» είναι η ανάδειξη της σημασίας και του ρόλου που έχει η στοχευμένη σωματική άσκηση στην πρόληψη και θεραπεία πολλών ασθενειών. Έτσι οι πάροχοι των υπηρεσιών υγείας, ο οποίοι έρχονται σε επαφή με την πλειονότητα των Ελλήνων πολιτών, θα μπορούν να προάγουν τη σωματική άσκηση στους ασθενείς τους, μέσω αξιολόγησης του επιπέδου σωματικής δραστηριότητάς τους και παροχής σύντομης συμβουλευτικής υποστήριξης. Ως μέλος-υποστηρικτής του φορέα και κατόπιν συνταγογράφισης της άσκησης, ακολουθώντα τις κατευθυντήριες οδηγίες του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) και τα πρωτόκκολα άσκησης του μη κερδοσκοπικό οργανισμό Αθλητικής Επιστήμης και Αθλητιατρικής (American College of Sports Medicine – ACSM) είμαι σε θέση να βοηθήσω μέσω της άσκησης, ως συμπληρωματική θεραπεία ανάλογα την κατάσταση και την πάθηση. Ως διεθνώς πιστοποιημένος Μedical Exercise Specialist από το Αμερικάνικο Συμβούλιο Άσκησης (American Council on Exercise – ACE) είμαι σε θέση να χρησιμοποιήσω την άσκηση σαν εργαλείο θεραπείας. Ως ειδικός συμπληρωματικής θεραπευτικής άσκησης καθοδηγώ ασθενείς που πάσχουν από τραυματισμούς και χρόνιες ασθένειες/παθήσεις προς μια πιο υγιή ζωή σχεδιάζοντας προγράμματα που όχι μόνο βοηθούν στην ανακούφιση των συμπτωμάτων χρόνιων παθήσεων υγείας, αλλά τα εμποδίζουν να (ξανά) εμφανιστούν.
Εγκυμοσύνη-Λοχεία – Παχυσαρκία – Διαβήτης – Οστεοαρθρίτιδα – Υπέρταση – Εγκεφαλικό – Άσθμα – Δυσλιπιδαιμία – Ανοϊκά και Καρδιαγγειακά Νοσήματα κ.α. σύμφωνα με τα πρωτόκκολα του ΚΕ.Σ.Υ., του φορέα Εxercise is Medicine Greece και του ACSM (American College of Sports Medicine).
➢ ΠΟΥ
Οπουδήποτε μέσα στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Η επιλογή του χώρου της προπόνησής σου εξαρτάται κυρίως από το αν υπάρχει περιορισμός στην μετακίνηση σου εξαιτίας της ασθένειας/πάθησης.
➢ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία της κάθε συνεδρείας δομούνται βάσει των προπονητικών αρχών, των οδηγιών του ΚΕ.Σ.Υ. και των προπονητικών πρωτοκόλλων του ΑCSM και του ACE. Όλα τα παραπάνω λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός προγράμματος άσκησης ώστε αυτό να είναι ανόδυνο, ευχάριστο, ασφαλές και αποτελεσματικό.
➢ ΣΤΟΧΟΣ

Μετατροπή της σωματικής άσκησης σε ένα πρότυπο τμήμα μιας ιατρικής ακολουθίας πρόληψης και θεραπείας ασθενειών. Να θεωρηθεί η σωματική δραστηριότητα από όλους τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης ως υψίστης ζωτικής σημασίας σε κάθε επίσκεψη του ασθενούς και ότι οι ασθενείς συμβουλεύονται αποτελεσματικά και αναφέρονται ως προς τη σωματική τους δραστηριότητα και τις ανάγκες υγείας τους, οδηγώντας έτσι σε γενική βελτίωση της υγείας του κοινού και μακροπρόθεσμα. μείωση του κόστους υγειονομικής περίθαλψης.