Ανακάλυψε και διόρθωσε τις μϋικές ανισορροπίες και ανιτισταθμίσεις κίνησης του σώματος σου. Eίναι μια τεχνική που αξιοποιεί την κατανόηση της λειτουργικής ανατομίας, των μυοπεριτονιακών γραμμών, της κινησιολογίας και της βιομηχανικής για την αντιμετώπιση και τη διόρθωση των αντισταθμίσεων κίνησης και μυοπεριτονιακών ανισορροπιών, την πρόληψη τραυματισμών και  για την βελτίωση της συνολικής ποιότητας της κίνησης κατά τη διάρκεια της προπόνησης/αγώνα αλλά και στην καθημερινότητα.
➢ ΠΟΥ
Οπουδήποτε μέσα στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Η επιλογή του χώρου της προπόνησής σου εξαρτάται κυρίως από το αν υπάρχει περιορισμός στην μετακίνηση σου εξαιτίας κάποιου τραυματισμού/άλγους.
➢ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία της κάθε συνεδρείας δομούνται βάσει των προπονητικών αρχών, οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός προγράμματος άσκησης ώστε αυτό να είναι ασφαλές και αποτελεσματικό. Υπαγορεύονται από τις αθλητικές επιστήμες και ακολουθούν την προοδευτική που ορίζεται (Corrective Exercise Continuum) τόσο από αυτές όσο και από την ατομική σου εξέλιξη. Το πρόγραμμα σου δομείται με βάση τα ατομικά και λειτουργικά (κινητικότητα) σου χαρακτηριστικά και σύμφωνα με τις αρχές και νομοτέλειες της επιστήμης της προπονητικής. Το Corrective Exercise Continuum είναι ένα σύστημα προπόνησης που χρησιμοποιεί διορθωτικές στρατηγικές άσκησης για να βοηθήσει στη βελτίωση των μυϊκών ανισορροπιών και της αποτελεσματικότητας της κίνησης για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού. Οι 4 κύριες φάσεις είναι: Αναστολή, Επιμήκυνση, Ενεργοποίηση και Ενσωμάτωση.
➢ ΣΤΟΧΟΣ
Γρήγορη και σωστή επανένταξη, αποτροπή μελλοντικών τραυματισμών, βελτίωση του εύρος κίνησης (ROM) των τραυματισμένων μυών, επαναφορά της κινητικής λειτουργικότητας των αρθρώσεων και επανεκπαίδευση σωστών κινητικών μοτίβων.