ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ

Ο Ρυθμός Ανάπτυξης Δύναμης – Rate of Force Development (RFD) ορίζεται ως η ταχύτητα με την οποία τα συσταλτικά στοιχεία του μυός μπορούν να αναπτύξουν μία συγκεκριμένη ποσότητα δύναμης σε έναν συγκεκριμένο χρόνο.⠀

 

Σχετίζεται άμεσα με το ποσοστό μυϊκών ινών ταχείας σύσπασης.

 

Φαίνεται να καθορίζεται κυρίως από την ικανότητα να παράγει τη μέγιστη εθελοντική ενεργοποίηση στην πρώιμη φάση μιας εκρηκτικής συστολής (πρώτα 50-75 ms). Μπορεί να βελτιωθεί τόσο με εκρηκτικού τύπου προπόνηση όσο και με προπόνηση μέγιστης δύναμης.

 

Εκείνοι που έχουν υψηλό ρυθμό ανάπτυξης δύναμης μπορούν να παράγουν δύναμη ταχύτερα από άλλους, κάτι πολύ σημαντικό για την απόδοση των αθλητών. Εννοείται πως εξαρτάται από το ποσό της συνολικής (μέγιστης) δύναμης που μπορούμε να παράγουμε. Το να έχουμε έναν υψηλό ρυθμό ανάπτυξης δύναμης, αλλά να μην παράγουμε μεγάλα ποσά συνολικής δύναμης μπορεί να μην είναι τόσο ευεργετικό όσο να έχουμε ένα χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης δύναμης, αλλά να είμαστε σε θέση να παράγουμε μεγάλα ποσά συνολικής δύναμης (υψηλή μέγιστη δύναμη).

 

Γιατί; Ας υποθέσουμε ότι ένα άτομο μπορεί να παράγει μέγιστη δύναμη 200 κιλά και ένα άλλο μπορεί να παράγει μέγιστη δύναμη 400 κιλά. Το άτομο που έχει την ικανότητα να παράγει 200 ​​κιλά μπορεί να παράγει το 100% της δύναμής του σε ένα δευτερόλεπτο, αλλά το άτομο που έχει την ικανότητα να παράγει 400 κιλά δύναμης μπορεί να παράγει μόνο το 75% της μέγιστης δύναμης του στο ίδιο χρονικό διάστημα (1 δευτερόλεπτο).

 

Ποιος μπορεί να εκφράσει υψηλότερο ποσοστό υψηλής δύναμης;

Προφανώς το πρώτο άτομο. ⠀ ⠀

 

Ποιος μπορεί να παράγει περισσότερη δύναμη; ⠀

Το δεύτερο άτομο.

 

Βλέπετε, το 75% των 400 κιλών είναι 300 κιλά, το οποίο είναι μικρότερο ποσοστό δύναμης σε σύγκριση με το πρώτο άτομο, αλλά με υψηλότερο συνολικό μέγεθος, καθώς τα 300 κιλά είναι περισσότερα από τα 200. ⠀

 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η συνολική παραγωγή δύναμης είναι η βάση όλων και η εστίαση αποκλειστικά σε πτυχές όπως ο ρυθμός ανάπτυξης δύναμης μπορεί να μας αφήσει ”πίσω” σε άλλους τομείς.

 

Το ”χτίσιμο” μιας γενικής βάσης δύναμης είναι ζωτικής σημασίας. Μόλις δημιουργήσετε αυτήν τη βάση, τότε μπορείτε να εστιάσετε στη βελτίωση της RFD και να βελτιώσετε την αθλητική σας ικανότητα.

Αφήστε μια απάντηση