ΜΕΣΟΚΥΚΛΟΙ

 

Περιοδικότητα στον αθλητισμό θεωρείται το καθορισμένο και λεπτομερές πλάνο βελτίωσης διαφορετικών παραγόντων που είναι απαραίτητοι για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης του αθλητή ή την επίτευξη του στόχου ενός απλού ασκουμένου.

 

Επιμερίζεται σε:

Μακρόκυκλο=1–4 χρόνια

Μεσόκυκλο=2–6 εβδομάδες

Μικρόκυκλο=1 εβδομάδα

 

Το ετήσιο πλάνο περιοδικότητας απαρτίζεται από μικρόκυκλους και μεσόκυκλους και χωρίζεται σε μπλοκ (φάσεις) σύμφωνα με τον στόχο.

 

H έννοια των προπονητικών μπλοκ έχει σχεδιαστεί γύρω από την ιδέα της χρήσης δομημένων χρονικών περιόδων «μπλοκ», (ή μεσόκυκλοι), ώστε να επικεντρωθεί η προπόνηση σε συγκεκριμένες φυσικές ιδιότητες/προσαρμογές, για την βέλτιση ανάπτυξη/επίδοση σύμφωνα πάντα με τον στόχο του προγραμματισμου.

 

Για παράδειγμα, σχεδιάζουμε ένα προπονητικό πλάνο όπου το πρώτο μπλοκ της προπόνησης στοχεύει στην μϋική υπερτροφία, το δεύτερο μπλοκ στην ανάπτυξη της δύναμης και το τρίτο μπλοκ επιστρέφει στην υπερτροφία. ⠀

Σε αυτή τη διάταξη, στο πρώτο μπλοκ υπερτροφίας έχουμε σαν προσαρμογή την αύξηση της εγκάρσιας διατομής των μϋικών ινών (των μυών που προπονήσαμε), η οποία με τη σειρά της αυξάνει τη δυνατότητα να παράγουν περισσότερη δύναμη οι συγκεκριμένοι μύες. ⠀

 

Στη συνέχεια, το μπλοκ δύναμης έχει σχεδιαστεί με στόχο να προσαρμόσει/μετατρέψει αυτή την ‘’έξτρα’’ υπερτροφία (η προσαρμογή των μυών στο προηγούμενο μπλοκ) σε δύναμη.

 

Στο τέλος του δεύτερου μπλοκ (μπλοκ δύναμης) όπου αυτή η ‘’έξτρα’’υπερτροφία θα έχει μετατραπεί σε ‘’έξτρα’’ δύναμη, μπορούμε να σχεδιάσουμε ένα νέο μπλοκ υπερτροφίας, όπου η νέα ανευρεθείσα δύναμη μας επιτρέπει να κάνουμε περισσότερες επαναλήψεις με μεγαλύτερο φορτίο (άρα αυξημένος όγκος προπόνησης) κατά τη διάρκεια του δεύτερου/νέου μπλοκ υπερτροφίας. ⠀

 

Ανάλογα το άθλημα/στόχο φυσικά, μπορει το τρίτο μπλοκ να στοχεύει στην προπόνηση της ισχύς ή της ταχύτητας ή της ταχυδύναμης ή της αντοχής στην δύναμη κ.ο.κ.

 

Έτσι με τη σειρά του, κάθε μεσόκυκλος (μπλοκ) τροφοδοτεί τον επόμενο, επιτρέποντας την οργάνωση και τον σχεδιασμό προπονητικών μπλοκ όπου το ένα μπορεί να ενσωματωθεί μέσα στο άλλο. ⠀

Αφήστε μια απάντηση